Zateplovací systém STEICO

Zateplovací systém Steico je výhodná alternativa. 

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS je v České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně - technických parametrů obvodových plášťů budov. Vrstva tepelné izolace, která může být v zateplovacích systémech tvořena z většiny tuhých tepelných izolací na trhu. Obvykle to je pěnový polystyren, desky nebo lamely z minerálních vláken, případně materiály na bázi polyuretanu a polyisokyanurátu. Zejména u dřevostaveb není obalení dřevěné konstrukce minerální izolací nebo dokonce polystyrenem ideální řešení.izace 

Nezávazná poptávka

Připravíme Vám nezávaznou kalkulaci na zateplení domu

Hlavní výhody zateplení STEICO

  • Systém na bázi dřeva bez použití EPS nebo PU
  • Variabilita povrchu fasády a libovolné kombinace
  • Jednoduché konstrukční detaily bez tepelných mostů
  • Velmi pozitivní protipožární chování
  • Ekologický z obnovitelných materiálů

Aplikace izolace foukáním

RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ A TRVALÁ KVALITA

STEICO systém zateplení má mnoho výhod. U dřevostaveb je to zejména použití materiálů na bázi dřeva a tím zachování jednotného materiálového základu. Ideální je použití na zateplení domů z CLT panelů. Konstrukce u lepených nosníků eliminuje tepelné mosty a velmi zjednodušuje konstrukční řešení detailů fasády. Například řešení předsazené montáže oken, řešení skrytého boxu venkovních žaluzií. U rekonstrukcí jednoduše vyrovnává případné nerovnosti stávající fasády a nemá nároky na soudržnost stávajícího povrchu. Tento systém je možné provádět kompletně suchou cestou (varianta s větranou mezerou a obkladem). Dále přináší do zateplení unikátní vlastnosti dřevovláknité izolace. Zejména je to minimální difúzní odpor, který zajistí bezpečné vedení vodní páry v zimním období. Vysoká tepelná kapacita, která zajistí dostatečný fázový posuv a tím příjemné klima v letním období. Překonává běžné izolace v parametrech vzduchové neprůzvučnosti. Nezanedbatelná je ekologická a zdravotní nezávadnost obnovitelného materiálu.

Zvláštní vlastnosti dřevovláknité izolace

PROČ ZVOLIT IZOLACI NA BÁZI DŘEVA?

Chladno v létě, teplo v zimě

V projekční a stavební praxi se kritéria výběru izolačního materiálu zúžila na parametr tepelné vodivosti. V reálných podmínkách však ovlivňují funkci tepelné izolace i další její vlastnosti: vlhkost, tepelná kapacita, objemová hmotnost. Pro kvalifikovanou volbu tepelné izolace by bylo lepší hodnotit kromě tepelného odporu také teplotní vodivost, teplotní útlum, či fázový posun. STEICOzell má až 3 krát vyšší schopnost akumulace tepla oproti běžným izolačním materiálům. Tím velmi dobře zabraňuje prostupu tepla i chladu pláštěm do budovy. V průběhu dne v létě se vnitřek domu nepřehřívá, protože dřevovláknitá izolace STEICOzell zpomaluje prostup tepla do vnitřku domu a akumuluje teplo do sebe. V noci, když je venku chladno, tak teplo vypouští ven a teplota v domě zůstává v příjemném rozmezí. 

Difúzně otevřená skladba

Obvodová konstrukce navržená jako difúzně otevřená zajišťuje ideální řešení prostupu vodní páry konstrukcí, ke které dochází v zimním období díky rozdílnému prostředí v interiéru a exteriéru. Základem návrhu je na straně interiéru prostup páry zbrzdit a potom směrem k exteriéru používat materiály s nižším difúzním odporem. Je tedy zřejmé, že difúzně otevřenou konstrukcí prochází voda ve formě vodní páry. Dřevo a izolace na bázi dřevěných vláken je ideální pro použití v takových konstrukcích, protože má unikátní schopnost pracovat s vlhkostí. Vlhkost dřevěná vlákna absorbují nebo vydávají, podle potřeby. Zásadní je ovšem, že tento jev neovlivňuje tepelnou vodivost izolace, na rozdíl od ostatních izolačních materiálů. Samozřejmě i minimální součinitel difúzního odporu je podmínkou pro použití v difúzně otevřené skladbě konstrukce.

Ceník foukané izolace STEICOzell

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 15% A JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. RÁDI ZPRACUJEME NABÍDKU NA KONKRÉTNÍ ZAKÁZKU.

Foukání do uzavřené dutiny

Objemová hmotnost 40kg/m3

1490 Kč/m3

Foukání "na volno" - podlahy půdních prostor

Objemová hmotnost 35kg/m3

1190 Kč/m3

VYTVOŘÍME PRO VÁS DOMOV