VÝHODY DŘEVOSTAVBY

Dřevostavby rostou rychle a efektivně

Rychlost výstavby hraje při realizaci domu zásadní úlohu. V novém chceme bydlet co nejdříve a často také potřebujeme nové bydlení, abychom nemuseli platit nájem i hypotéku současně. Hrubá stavba domu na bázi dřeva může být hotova během pěti až osmi týdnů, hotový dům pak může být za 6 měsíců - záleží samozřejmě na zvolené technologii, dobrém plánování a požadavcích investora. Vzhledem k suché výstavbě můžeme stavět po celý rok a nejsme vázáni příznivými teplotami a vhodným počasím. Dřevo je materiál snadno opracovatelný. Dřevěné prvky se různými kovovými spojovacími prostředky bez obtíží spojují. S tím úzce souvisí snadná montáž, přeprava či skladování. Dřevostavby sice vyžadují promyšlený návrh, na stavbě se však již jednotlivé části spojují jako skládačka. Prostor stavby je celkově čistší a přehlednější a vzniká méně stavebního odpadu. Výhodou suchého procesu výstavby je také to, že nemusíme hotový dům nadměrně větrat a nechávat vyschnout. Dřevostavba je uživatelsky příjemná ihned po dokončení.

Výhoda dřevostaveb - tenčí stěny

Koncept dřevostavby si velmi rozumí s principy pasivních domů, jejichž skladba obvodové konstrukce musí být bez tepelných mostů. Sendvičové konstrukce dřevostaveb se z hlediska celkové energetické náročnosti (výstavba, provoz, likvidace) ukazují jako velice efektivní řešení. Dosahují vynikajících tepelně technických vlastností (nízká tepelná vodivost, příznivá emisivita povrchu dřeva), díky nimž mají nízkou spotřebu tepla na vytápění, a teplotu ve vnitřních prostorech je možné lépe regulovat. Stěny dřevostavby mají i při srovnatelných tepelně technických parametrech menší tloušťku stěn než zděné konstrukce, což pro nás znamená více užitné plochy pro bydlení. Při 100 m2 zastavěné plochy rodinného domu lze získat až jednu plnohodnotnou místnost.

Snadné zakládání i doprava stavebního materiálu

Dřevo a komponenty na bázi dřeva mají podstatně nižší hmotnost než zděné prvky, což se může odrazit v typu založení a míře zemních prací a přinést výraznou úsporu. Výjimkou nejsou základy v podobě zemních vrutů nebo patek se vzduchovou mezerou pod stavbou, které šetří množství použitého betonu, zásahů do zeminy i izolaci proti radonu. Vliv na cenu může mít také snazší a rychlejší doprava dílů na stavbu. Rozdíl při přepravě a montáži lehké konstrukce (dřevo, dřevěné panely a nosníky a podobně) a těžkého materiálu (kámen, cihly, beton, železobeton a jiné) je značný. Energie přímo souvisí s cenami a jejich nárůstem. Zvýšení cen energie se tak projevuje ve výrobní sféře stavebních materiálů a výrobků, jejich dopravě a montáži na stavbě.

Bydlíme zdravě a komfortně

Koncept dřevostaveb je velmi vhodný pro použití přírodních materiálů, jako je například dřevovláknitá izolace, konopí, sláma, hlína, kaučuk, korek a další. Opomenout nelze samotné dřevo - nosná konstrukce může být v interiéru přímo odhalena, zejména jedná-li se o stavbu z masivních dřevěných panelů CLT. Ideálním doplňkem z hlediska akumulace tepla jsou hliněné omítky nebo příčky zděné třeba z nepálených cihel či originální marocké štuky. Použití těchto materiálů vytváří jedinečné vnitřní mikroklima a hřejivý pocit domova - jsou příjemné na pohled i dotek, voní a mnohdy také zbavují interiér škodlivin, na rozdíl od jiných chemicky ošetřených prvků, které naopak mohou být zdrojem nežádoucích látek.

Vlhkost a dřevostavba - žádný problém

Zdálo by se, že dřevostavba s vodou vůbec nekamarádí, nemusí to tak být ovšem vždy. Největším nepřítelem dřeva je dlouhotrvající vlhkost. To je ovšem případ, kdy došlo k hrubým chybám v návrhu nebo při realizaci. Naopak při náhlém zaplavení nebo havárii vody je však situace jiná. Konstrukci dřevostavby lze částečně rozebrat a nechat důkladně vyschnout, případně poničené části relativně snadno obnovit. Tento proces sanace je mnohem kratší a snazší než v případě zděného domu. Zvláště v dřevostavbách založených nad terénem, kde je přístup vzduchu zajištěn ze všech stran.

Dřevostavby jsou ekologické

Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Dřevo je přírodním materiálem a jako jediný stavební materiál má pasivní bilanci CO2, což znamená, že během své existence tohoto skleníkového plynu více absorbuje, než vyprodukuje (započítána je i produkce spjatá s úpravou dřeva a jeho následným využitím například jako konstrukčního materiálu). Navíc je to materiál plně obnovitelný. Pro výrobu stavebních částí je spotřebováno méně energie než pro dobývání cihlářské hlíny, pálení cihel a jejich transport. Případná likvidace stavby je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí. Dřevo a výrobky ze dřeva jsou biologicky rozložitelné a patří do přirozeného přírodního řetězce, dokážeme z nich i po skončení životního cyklu získat energii. To se o jiných materiálech (například cihle, železobetonu, oceli) říci nedá.

VYTVOŘÍME PRO VÁS DOMOV